Khoa hoc ky nang mem - Marcom Skill
Kỹ năng đọc và phân tích số liệu, kết quả bán hàng
Kỹ năng phân tích tìm ý tưởng kinh doanh khả thi
KỸ NĂNG VIẾT, TRÌNH BÀY BẢN TÓM TẮT VẤN ĐỀ, DỰ ÁN
PHƯƠNG PHÁP VÀ KỸ NĂNG GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ
KỸ NĂNG TRÌNH BÀY KẾ HOẠCH BÁN HÀNG
KỸ NĂNG TRÌNH BÀY KẾ HOẠCH TIẾP THỊ
KỸ NĂNG PHÁT TRIỂN KẾ HOẠCH, DỰ ÁN BẰNG MIND MAPPING
KỸ NĂNG GIAO TIẾP HIỆU QUẢ VÀ LÀM CHỦ NGÔN NGỮ CƠ THỂ
KỸ NĂNG NÓI CHUYỆN TRƯỚC CÔNG CHÚNG
KỸ NĂNG GIAO TIẾP KINH DOANH QUỐC TẾ TRONG MÔI TRƯỜNG ĐA VĂN HÓA, TÍNH CÁCH
KỸ NĂNG LÃNH ĐẠO VÀ THUYẾT PHỤC – LEADERSHIP SKILL
KỸ NĂNG ĐÀM PHÁN và THƯƠNG LƯỢNG
KỸ NĂNG BÁN HÀNG B TO B
KỸ NĂNG CHĂM SOC KHÁCH HÀNG - CRM SKILL
KỸ NĂNG QUAN HỆ BÁO CHÍ VÀ NHÀ BÁO
TRÌNH BÀY DỰ ÁN TÍCH HỢP CÁC KỸ NĂNG TRƯỚC LỚP VÀ HỘI ĐỒNG GIÁM KHẢO

20% thành công của doanh nghiệp nằm ở quyết sách và 80% còn lại là hành động (Lý Gia Thành)

phương pháp và kỹ năng giải quyết vấn đề

Nhận diện vấn đề

 

 • Xác định vấn đề.

   
 • Xác định các biểu hiện có thể dẫn đến vấn đề xảy ra. 

   

Các công cụ giải quyết vấn đề
 

 • Biểu đồ xương cá để phân tích nguyên nhân của vấn đề.

   
 • Bản đồ tư duy Tony Buzan để phát triển tư duy tìm ra giải pháp.

   
 • 6 chiếc nón tư duy Adward De Bono để phát triển ý tưởng.

   

Kỹ năng giải quyết vấn đề

 

 • Kỹ năng phân tích thông tin tìm nguyên nhân.

   
 • Kỹ năng thiết lập mục tiêu Smart.
   
 • Kỹ năng lập kế hoạch hành động 5W + H.

   
 • Kỹ năng giao tiếp và thảo luận nhóm.

   

Tiến trình và phương pháp giải quyết vấn đề
 

 • Các bước giải quyết vấn đề.
   
 • Lựa chọn các giải pháp thích hợp.
   
 • Cách trình bày một đề án, giải quyết một vấn đề quan trọng