Khoa hoc ky nang mem - Marcom Skill
Kỹ năng đọc và phân tích số liệu, kết quả bán hàng
Kỹ năng phân tích tìm ý tưởng kinh doanh khả thi
KỸ NĂNG VIẾT, TRÌNH BÀY BẢN TÓM TẮT VẤN ĐỀ, DỰ ÁN
PHƯƠNG PHÁP VÀ KỸ NĂNG GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ
KỸ NĂNG TRÌNH BÀY KẾ HOẠCH BÁN HÀNG
KỸ NĂNG TRÌNH BÀY KẾ HOẠCH TIẾP THỊ
KỸ NĂNG PHÁT TRIỂN KẾ HOẠCH, DỰ ÁN BẰNG MIND MAPPING
KỸ NĂNG GIAO TIẾP HIỆU QUẢ VÀ LÀM CHỦ NGÔN NGỮ CƠ THỂ
KỸ NĂNG NÓI CHUYỆN TRƯỚC CÔNG CHÚNG
KỸ NĂNG GIAO TIẾP KINH DOANH QUỐC TẾ TRONG MÔI TRƯỜNG ĐA VĂN HÓA, TÍNH CÁCH
KỸ NĂNG LÃNH ĐẠO VÀ THUYẾT PHỤC – LEADERSHIP SKILL
KỸ NĂNG ĐÀM PHÁN và THƯƠNG LƯỢNG
KỸ NĂNG BÁN HÀNG B TO B
KỸ NĂNG CHĂM SOC KHÁCH HÀNG - CRM SKILL
KỸ NĂNG QUAN HỆ BÁO CHÍ VÀ NHÀ BÁO
TRÌNH BÀY DỰ ÁN TÍCH HỢP CÁC KỸ NĂNG TRƯỚC LỚP VÀ HỘI ĐỒNG GIÁM KHẢO

Cuộc sống có 10 phần trăm là bạn tạo ra nó và 90 phần trăm là bạn biết nắm lấy nó. (Irving Berlin)

kỹ năng phân tích tìm ý tưởng kinh doanh khả thi

KỸ NĂNG PHÂN TÍCH TÌM Ý TƯỞNG KINH DOANH KHẢ THI:

 • Ý nghĩa và mục đích của kỹ năng phân tích ý tưởng kinh doanh.
 • Quy trình hoạch định chiến lược kinh doanh:

Bước 1: Đánh giá hiện trạng (Chúng ta đang ở đâu?):

 • Phân tích các yếu tố thị trường vĩ mô: tốc độ tăng trưởng GDP, sự hội nhập, thị trường vốn, lãi suất, dân số, lạm phát, văn hóa, kỹ thuật công nghệ,…
 • Phân tích các yếu tố vi mô: mức cung, cầu, giá cả, đối thủ cạnh tranh, sản phẩm thay thế, xu thế thị trường, người tiêu dùng, kênh phân phối,…

Bước 2: Phân tích rủi ro và cơ hội

Bước 3: Xác định tầm nhìn, sứ mệnh, mục tiêu và định vị thương hiệu.

Bước 4: Xác định các giải pháp chiến lược:

 • Các chiến lược tiếp thị, bán hàng và quản trị nhân sự.
 • Chiến lược phù hợp với năng lực cốt lõi của doanh nghiệp.
 • Chiến lược theo khả năng tài chính và lợi thế kinh doanh.

Bước 5: Thực thi và đo lường

 • Lập kế hoạch thực hiện và kiểm tra.
 • Các bước trình bày kế hoạch kinh doanh:
 • Xác định trình bày nội dung gì, cho ai?
 • Xác định các giải pháp cho các phản đối, nghi vấn.
 • Xác định các thông tin cốt lõi, quan trọng cần thiết.
 • Thực hiện các kỹ năng trình bày thích hợp.