Khoa hoc ky nang mem - Marcom Skill
Kỹ năng đọc và phân tích số liệu, kết quả bán hàng
Kỹ năng phân tích tìm ý tưởng kinh doanh khả thi
KỸ NĂNG VIẾT, TRÌNH BÀY BẢN TÓM TẮT VẤN ĐỀ, DỰ ÁN
PHƯƠNG PHÁP VÀ KỸ NĂNG GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ
KỸ NĂNG TRÌNH BÀY KẾ HOẠCH BÁN HÀNG
KỸ NĂNG TRÌNH BÀY KẾ HOẠCH TIẾP THỊ
KỸ NĂNG PHÁT TRIỂN KẾ HOẠCH, DỰ ÁN BẰNG MIND MAPPING
KỸ NĂNG GIAO TIẾP HIỆU QUẢ VÀ LÀM CHỦ NGÔN NGỮ CƠ THỂ
KỸ NĂNG NÓI CHUYỆN TRƯỚC CÔNG CHÚNG
KỸ NĂNG GIAO TIẾP KINH DOANH QUỐC TẾ TRONG MÔI TRƯỜNG ĐA VĂN HÓA, TÍNH CÁCH
KỸ NĂNG LÃNH ĐẠO VÀ THUYẾT PHỤC – LEADERSHIP SKILL
KỸ NĂNG ĐÀM PHÁN và THƯƠNG LƯỢNG
KỸ NĂNG BÁN HÀNG B TO B
KỸ NĂNG CHĂM SOC KHÁCH HÀNG - CRM SKILL
KỸ NĂNG QUAN HỆ BÁO CHÍ VÀ NHÀ BÁO
TRÌNH BÀY DỰ ÁN TÍCH HỢP CÁC KỸ NĂNG TRƯỚC LỚP VÀ HỘI ĐỒNG GIÁM KHẢO

Chất lượng là sự bảo đảm tốt nhất lòng trung thành của khách hàng (Jack Welch)

kỹ năng đọc và thấu hiểu khách hàng

Ý nghĩa và tầm quan trọng của việc phân tích thấu hiểu khách hàng.

 

Các bước thực hiện phân tích:

 

 • Tìm nguồn insight: từ nội bộ, hệ thống phân phối, công ty nghiên cứu thị trường

   
 • Đào sâu sự hiểu biết về khách hàng mục tiêu

   
 • Tổng hợp tất cả các quan sát và phân tích.

   
 • Chia các quan sát thành các nhóm chính.

   
 • Tìm ra ”ý lớn” phía sau các nhóm chính.

   
 • Xác định insight khách hàng.

   

Một số kỹ thuật phân tích.

 

Các tố chất cần thiết của người phân tích, đọc hiểu và xác định insight khách hàng mục tiêu.

 

Phân tích tình huống và thảo luận.