Khoa hoc ky nang mem - Marcom Skill
Kỹ năng đọc và phân tích số liệu, kết quả bán hàng
Kỹ năng phân tích tìm ý tưởng kinh doanh khả thi
KỸ NĂNG VIẾT, TRÌNH BÀY BẢN TÓM TẮT VẤN ĐỀ, DỰ ÁN
PHƯƠNG PHÁP VÀ KỸ NĂNG GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ
KỸ NĂNG TRÌNH BÀY KẾ HOẠCH BÁN HÀNG
KỸ NĂNG TRÌNH BÀY KẾ HOẠCH TIẾP THỊ
KỸ NĂNG PHÁT TRIỂN KẾ HOẠCH, DỰ ÁN BẰNG MIND MAPPING
KỸ NĂNG GIAO TIẾP HIỆU QUẢ VÀ LÀM CHỦ NGÔN NGỮ CƠ THỂ
KỸ NĂNG NÓI CHUYỆN TRƯỚC CÔNG CHÚNG
KỸ NĂNG GIAO TIẾP KINH DOANH QUỐC TẾ TRONG MÔI TRƯỜNG ĐA VĂN HÓA, TÍNH CÁCH
KỸ NĂNG LÃNH ĐẠO VÀ THUYẾT PHỤC – LEADERSHIP SKILL
KỸ NĂNG ĐÀM PHÁN và THƯƠNG LƯỢNG
KỸ NĂNG BÁN HÀNG B TO B
KỸ NĂNG CHĂM SOC KHÁCH HÀNG - CRM SKILL
KỸ NĂNG QUAN HỆ BÁO CHÍ VÀ NHÀ BÁO
TRÌNH BÀY DỰ ÁN TÍCH HỢP CÁC KỸ NĂNG TRƯỚC LỚP VÀ HỘI ĐỒNG GIÁM KHẢO

Hoặc là viết cái gì đó đáng để đọc, hoặc là làm một cái gì đó đáng để viết. (Benjamin Franklin)

kỹ năng đọc và phân tích số liệu kết quả bán hàng

Ý nghĩa và mục đích của kỹ năng phân tích số liệu.

Quy trình 6 bước phân tích số liệu:

Bước 1: Nghiên cứu số liệu, tình hình kinh doanh

Bước 2: Xác định điểm mấu chốt các vấn đề và cơ hội :

 • Kết quả kinh doanh, lợi nhuận.
 • Kết quả doanh số từng nhãn hiệu/ ngành hàng / từng khu vực.
 • Kết quả chương trình khuyến mãi, trưng bày.
 • Kết quả huấn luyện năng lực nhân viên.
 • Phương pháp xác định, đánh giá: Chỉ số so sánh, chất lượng, số lượng, tỷ trọng, cơ cấu.
 • Bước 3: Thiết lập các giả định cho từng vấn đề một cách logic và có giải pháp cụ thể nhất.
 • Bước 4: Thu thập số liệu.
 • Bước 5: Phân tích số liệu để chứng minh hoặc phản biện các giả thuyết.
 • Bước 6: Kết luận và đưa ra giải pháp hành động.

Kế hoạch hành động:

 • Các bước hành động
 • Thời gian thực hiện.
 • Người chịu trách nhiệm thực hiện.
 • Nguồn lực hỗ trợ.

Kỹ năng ra quyết định:

 • Phân tích thông tin trước khi ra quyết định.
 • Chọn lựa kết quả cuối cùng
 • Các phong cách ra quyết định theo từng tình huống.
 • Phân tích tình huống và thảo luận