Khoa hoc ky nang mem - Marcom Skill
Kỹ năng đọc và phân tích số liệu, kết quả bán hàng
Kỹ năng phân tích tìm ý tưởng kinh doanh khả thi
KỸ NĂNG VIẾT, TRÌNH BÀY BẢN TÓM TẮT VẤN ĐỀ, DỰ ÁN
PHƯƠNG PHÁP VÀ KỸ NĂNG GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ
KỸ NĂNG TRÌNH BÀY KẾ HOẠCH BÁN HÀNG
KỸ NĂNG TRÌNH BÀY KẾ HOẠCH TIẾP THỊ
KỸ NĂNG PHÁT TRIỂN KẾ HOẠCH, DỰ ÁN BẰNG MIND MAPPING
KỸ NĂNG GIAO TIẾP HIỆU QUẢ VÀ LÀM CHỦ NGÔN NGỮ CƠ THỂ
KỸ NĂNG NÓI CHUYỆN TRƯỚC CÔNG CHÚNG
KỸ NĂNG GIAO TIẾP KINH DOANH QUỐC TẾ TRONG MÔI TRƯỜNG ĐA VĂN HÓA, TÍNH CÁCH
KỸ NĂNG LÃNH ĐẠO VÀ THUYẾT PHỤC – LEADERSHIP SKILL
KỸ NĂNG ĐÀM PHÁN và THƯƠNG LƯỢNG
KỸ NĂNG BÁN HÀNG B TO B
KỸ NĂNG CHĂM SOC KHÁCH HÀNG - CRM SKILL
KỸ NĂNG QUAN HỆ BÁO CHÍ VÀ NHÀ BÁO
TRÌNH BÀY DỰ ÁN TÍCH HỢP CÁC KỸ NĂNG TRƯỚC LỚP VÀ HỘI ĐỒNG GIÁM KHẢO

Để thành công trên thương trường, một sản phẩm hay dịch vụ phải có ưu thế riêng biệt để vượt trội so với các sản phẩm và dịch vụ cạnh tranh (Brian Tracy)

kỹ năng trình bày kế hoạch tiếp thị

Rèn luyện một số kỹ năng thuyết trình.

 

Xác định thời gian, địa điểm, nội dung, đối tượng nghe.

 

Nội dung trình bày “Kế hoạch tiếp thị”

 

 • Phân tích thị trường, thấu hiểu khách hàng mục tiêu.

   
 • Phân tích tóm lược mục tiêu kế hoạch, những giải pháp lớn, thời gian thực hiện.

   
 • Phân tích SWOT những ưu, nhược điểm, cơ hội, thách thức của doanh nghiệp so với đối thủ.

   
 • Giới thiệu định vị thương hiệu sản phẩm. Phân tích điểm khác biệt về lợi thế cạnh tranh, lý do tin tưởng.

   
 • Trình bày chiến lược tiếp thị, giải pháp 4P hoặc 7P để đạt được mục tiêu của kế hoạch đề ra.

   
 • Trình bày kế hoạch phân bổ ngân sách tiếp thị, bán hàng.

   
 • Xác định điểm hoà vốn, doanh thu, lợi nhuận của kế hoạch.

   
 • Kế hoạch thực hiện, đo lường đánh giá.

   

Phân tích tình huống và thảo luận