Khoa hoc ky nang mem - Marcom Skill
Kỹ năng đọc và phân tích số liệu, kết quả bán hàng
Kỹ năng phân tích tìm ý tưởng kinh doanh khả thi
KỸ NĂNG VIẾT, TRÌNH BÀY BẢN TÓM TẮT VẤN ĐỀ, DỰ ÁN
PHƯƠNG PHÁP VÀ KỸ NĂNG GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ
KỸ NĂNG TRÌNH BÀY KẾ HOẠCH BÁN HÀNG
KỸ NĂNG TRÌNH BÀY KẾ HOẠCH TIẾP THỊ
KỸ NĂNG PHÁT TRIỂN KẾ HOẠCH, DỰ ÁN BẰNG MIND MAPPING
KỸ NĂNG GIAO TIẾP HIỆU QUẢ VÀ LÀM CHỦ NGÔN NGỮ CƠ THỂ
KỸ NĂNG NÓI CHUYỆN TRƯỚC CÔNG CHÚNG
KỸ NĂNG GIAO TIẾP KINH DOANH QUỐC TẾ TRONG MÔI TRƯỜNG ĐA VĂN HÓA, TÍNH CÁCH
KỸ NĂNG LÃNH ĐẠO VÀ THUYẾT PHỤC – LEADERSHIP SKILL
KỸ NĂNG ĐÀM PHÁN và THƯƠNG LƯỢNG
KỸ NĂNG BÁN HÀNG B TO B
KỸ NĂNG CHĂM SOC KHÁCH HÀNG - CRM SKILL
KỸ NĂNG QUAN HỆ BÁO CHÍ VÀ NHÀ BÁO
TRÌNH BÀY DỰ ÁN TÍCH HỢP CÁC KỸ NĂNG TRƯỚC LỚP VÀ HỘI ĐỒNG GIÁM KHẢO

Everybody selling something – Tất cả mọi người đều bán một thứ gì đó!

Rèn luyện một số kỹ năng thuyết trình.

 

Xác định thời gian, địa điểm, nội dung, đối tượng nghe.

 

Nội dung trình bày “Kế hoạch bán hàng”

 

Xác định mục tiêu chiến lược kinh doanh.

 

Phân tích đánh giá hiện trạng:

 

 • Phân tích thị trường, thấu hiểu khách hàng mục tiêu.

   
 • Phân tích những ưu, nhược điểm, cơ hội, thách thức của doanh nghiệp so với đối thủ.

   
 • Lập chỉ tiêu doanh số bán hàng trong năm.

   
 • Phân bổ định mức chi tiết doanh số hàng quý, hàng tháng cho từng bộ phận, khu vực.

   
 • Xây dựng hệ thống phân phối phù hợp.

   
 • Xây dựng chính sách giá thích hợp.

   
 • Xây dựng chương trình khuyến mãi, phương thức thanh toán hiệu quả.

   
 • Lập danh sách quản lý Key account hiệu quả.

   
 • Lập ngân sách bán hàng, xác định kết quả kinh doanh.

   

Kế hoạch thực hiện đo lường và đánh giá.
 

Phân tích tình huống và chia sẻ kinh nghiệm thực tế.