Khoa hoc ky nang mem - Marcom Skill
Kỹ năng đọc và phân tích số liệu, kết quả bán hàng
Kỹ năng phân tích tìm ý tưởng kinh doanh khả thi
KỸ NĂNG VIẾT, TRÌNH BÀY BẢN TÓM TẮT VẤN ĐỀ, DỰ ÁN
PHƯƠNG PHÁP VÀ KỸ NĂNG GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ
KỸ NĂNG TRÌNH BÀY KẾ HOẠCH BÁN HÀNG
KỸ NĂNG TRÌNH BÀY KẾ HOẠCH TIẾP THỊ
KỸ NĂNG PHÁT TRIỂN KẾ HOẠCH, DỰ ÁN BẰNG MIND MAPPING
KỸ NĂNG GIAO TIẾP HIỆU QUẢ VÀ LÀM CHỦ NGÔN NGỮ CƠ THỂ
KỸ NĂNG NÓI CHUYỆN TRƯỚC CÔNG CHÚNG
KỸ NĂNG GIAO TIẾP KINH DOANH QUỐC TẾ TRONG MÔI TRƯỜNG ĐA VĂN HÓA, TÍNH CÁCH
KỸ NĂNG LÃNH ĐẠO VÀ THUYẾT PHỤC – LEADERSHIP SKILL
KỸ NĂNG ĐÀM PHÁN và THƯƠNG LƯỢNG
KỸ NĂNG BÁN HÀNG B TO B
KỸ NĂNG CHĂM SOC KHÁCH HÀNG - CRM SKILL
KỸ NĂNG QUAN HỆ BÁO CHÍ VÀ NHÀ BÁO
TRÌNH BÀY DỰ ÁN TÍCH HỢP CÁC KỸ NĂNG TRƯỚC LỚP VÀ HỘI ĐỒNG GIÁM KHẢO

kỹ năng nói chuyện trước công chúng

Các nội dung chuẩn bị trước khi nói chuyện, thuyết trình:

 • Xác định người nghe.

   
 • Những yêu cầu cần thiết về kiến thức, đức tính và kỹ năng mà người thuyết trình cần biết.

   
 • Soạn nội dung thuyết trình.

   
 • Chuẩn bị các dụng cụ hỗ trợ.

   
 • Diễn tập.

   
 • Đánh giá.

   

Những kỹ năng nói chuyện, thuyết trình trước công chúng:

 

7 bí quyết để nói chuyện thành công:

 

 • Phát  âm chuẩn.

   
 • Nên nói có dàn ý.

   
 • Nên nói có lý lẻ.

   
 • Nên nói có dẫn chứng.

   
 • Nên nói dí dỏm.

   
 • Sử dụng ngôn từ.

   
 • Tương tác với người nghe.

   
 • Một số phương pháp rèn luyện.

   

Bài tập và đánh giá tình huống thực tế của học viên.