Khoa hoc ky nang mem - Marcom Skill
Kỹ năng đọc và phân tích số liệu, kết quả bán hàng
Kỹ năng phân tích tìm ý tưởng kinh doanh khả thi
KỸ NĂNG VIẾT, TRÌNH BÀY BẢN TÓM TẮT VẤN ĐỀ, DỰ ÁN
PHƯƠNG PHÁP VÀ KỸ NĂNG GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ
KỸ NĂNG TRÌNH BÀY KẾ HOẠCH BÁN HÀNG
KỸ NĂNG TRÌNH BÀY KẾ HOẠCH TIẾP THỊ
KỸ NĂNG PHÁT TRIỂN KẾ HOẠCH, DỰ ÁN BẰNG MIND MAPPING
KỸ NĂNG GIAO TIẾP HIỆU QUẢ VÀ LÀM CHỦ NGÔN NGỮ CƠ THỂ
KỸ NĂNG NÓI CHUYỆN TRƯỚC CÔNG CHÚNG
KỸ NĂNG GIAO TIẾP KINH DOANH QUỐC TẾ TRONG MÔI TRƯỜNG ĐA VĂN HÓA, TÍNH CÁCH
KỸ NĂNG LÃNH ĐẠO VÀ THUYẾT PHỤC – LEADERSHIP SKILL
KỸ NĂNG ĐÀM PHÁN và THƯƠNG LƯỢNG
KỸ NĂNG BÁN HÀNG B TO B
KỸ NĂNG CHĂM SOC KHÁCH HÀNG - CRM SKILL
KỸ NĂNG QUAN HỆ BÁO CHÍ VÀ NHÀ BÁO
TRÌNH BÀY DỰ ÁN TÍCH HỢP CÁC KỸ NĂNG TRƯỚC LỚP VÀ HỘI ĐỒNG GIÁM KHẢO

kỹ năng bán hàng B to B

Sự khác biệt giữa B2B và B2C:

 

Khái niệm

 

Đặc điểm thị trường

 

Mong muốn người mua

 

Khác biệt thương mại giữa B2B và B2C

 

Những điểm khác biệt giữa tiếp thị B2B và B2C.

 

Phương thức bán hàng IMPACT:

 

Investigate: Tìm nguồn khách hàng tiềm năng.

 

Meet: Gặp gỡ khách hàng để tạo quan hệ và lòng tin.

 

Probe: Thăm hỏi để hiểu rõ nhu cầu khách hàng.

 

Apply: Áp dụng, giời thiệu sản phẩm thích hợp.

 

Convence: Thuyết phục khách hàng tin tưởng.

 

Tie it up: Hoàn thành việc bán hàng, phục vụ và chăm sóc để có khách hàng trung thành.

 

Phân tích tình huống và chia sẻ kinh nghiệm bán hàng cá nhân.