Khoa hoc ky nang mem - Marcom Skill
Kỹ năng đọc và phân tích số liệu, kết quả bán hàng
Kỹ năng phân tích tìm ý tưởng kinh doanh khả thi
KỸ NĂNG VIẾT, TRÌNH BÀY BẢN TÓM TẮT VẤN ĐỀ, DỰ ÁN
PHƯƠNG PHÁP VÀ KỸ NĂNG GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ
KỸ NĂNG TRÌNH BÀY KẾ HOẠCH BÁN HÀNG
KỸ NĂNG TRÌNH BÀY KẾ HOẠCH TIẾP THỊ
KỸ NĂNG PHÁT TRIỂN KẾ HOẠCH, DỰ ÁN BẰNG MIND MAPPING
KỸ NĂNG GIAO TIẾP HIỆU QUẢ VÀ LÀM CHỦ NGÔN NGỮ CƠ THỂ
KỸ NĂNG NÓI CHUYỆN TRƯỚC CÔNG CHÚNG
KỸ NĂNG GIAO TIẾP KINH DOANH QUỐC TẾ TRONG MÔI TRƯỜNG ĐA VĂN HÓA, TÍNH CÁCH
KỸ NĂNG LÃNH ĐẠO VÀ THUYẾT PHỤC – LEADERSHIP SKILL
KỸ NĂNG ĐÀM PHÁN và THƯƠNG LƯỢNG
KỸ NĂNG BÁN HÀNG B TO B
KỸ NĂNG CHĂM SOC KHÁCH HÀNG - CRM SKILL
KỸ NĂNG QUAN HỆ BÁO CHÍ VÀ NHÀ BÁO
TRÌNH BÀY DỰ ÁN TÍCH HỢP CÁC KỸ NĂNG TRƯỚC LỚP VÀ HỘI ĐỒNG GIÁM KHẢO

Kỹ năng đàm phán thương lượng và lãnh đạo - vietnammarcom
 

Các kỹ năng giao tiếp trong đàm phán và thương lượng.

 

Những yếu tố quan trọng của đàm phán và thương lượng.

 

Quy trình đàm phán và thương lượng :

 

Bước 1: Chuẩn bị đàm phán

 

Xác định mục tiêu cuộc đàm phán.
 

Xác định nhu cầu muốn đàm phán.

Xác định các tiêu chí đàm phán.
 

Tìm hiểu đối phương trước khi đàm phán.


Chuẩn bị nội dung cuộc đàm phán.
 

Thiết lập các chiến lược đàm phán.

 

 Bước 2: Tiến hành đàm phán

 

Mở đầu cuộc đàm phán.
 

Thống nhất chương trình đàm phán.

 

Khai thác nhu cầu của các bên.
 

Phương án mặc cả về giá.

 

Phương pháp điều chỉnh giá khi cần thiết.

 

Bước 3: Kết thúc cuộc đàm phán

 

Xác định thời điểm kết thúc đàm phán.

 

Đạt thỏa thuận sau khi đàm phán.

 

Đưa ra đề nghị cuối cùng.

 

Những kỹ xảo đột phá những rào cản khi đàm phán.

 

Những tình huống thường gặp và áp dụng chiến lược đàm phán.

 

Bài tập thảo luận nhóm.